Kristillisdemokraatit

Paluu ryhmän sivulle | OHJESIVU | Ohjauspyyntölomake

Kristillisdemokraattien kotisivut


Kristillisdemokraatit

Historia

 • Perustettu 6.5.1958
 • Ensimmäinen puheenjohtaja (1958-64) Olavi Päivänsalo

Yleistä
 • arvopuolue, joka tekee työtä ihmisarvon toteutumisen ja hyvinvoinnin puolesta
 • Kristinusko politiikan lähtökohtana, perhekeskeisyys sekä vastuullinen vapaus
 • kannattaa ekologista ja sosiaalista markkinataloutta
 • puolueen jäsenyys on avoin kaikille
 • puolustaa perhekäsitystä, jossa avioliitto on ainoastaan miehen ja naisen välinen liitto
 • vastustaa homojen ja lesbojen parisuhteiden rekisteröintiä sekä naisparien ja yksinäisten naisten hedelmöityshoitoa
 • Aiemmin tunnettu Suomen Kristillisenä Liittona (SKL:nä).
 • ajavat erityisesti lasten ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ihmisarvoa
 • pitävät huolta myös kehitysmaiden ihmisistä sekä sotien ja luonnonkatastrofien uhreista että pakolaisista
 • tukee kaksikielisyyttä hyväksymällään Tilsammans! –ohjelmalla
 • Tukee alkoholi- ja savukeverotuksen korottamista
 • Ruuan arvolisäveron alentaminen
 • Puheenjohtaja Päivi Räsänen

Kunnallisvaalit 2008
 • KD haluaa huolehtia korkeatasoisesta opetuksesta, tuntikehyksen tasosta, koulujen henkisen työympäristön laadusta ja monipuolisesta oppimisympäristöstä
 • kunnan tehtävä yhdessä asukkaiden kanssa huolehtia asuinympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja viihtyvyydestä
 • KD:n ideologian yksi peruspilari on subsidiariteetti- eli läheisyysperiaate
 • Kunnallisvaaliehdokkaana Kotkassa Veijo Kilpeläinen


Veijo Kilpeläinen
 • Veijo Kilpeläinen, 42-vuotias kotkalainen perheenisä, liikunnanopettaja ja KD:n kaupunginvaltuutettu.
 • Pitää mm. seuraavia asioita tärkeinä :
  1. Kotkan talous tasapainoon
  2. Peruspalvelut turvattava
  3. Terveydenhuolto toimivaksi
  4. Toimiva ja turvallinen kouluverkko

  KD:n tavoitteita (2007-2011)
 • Puolue painottaa tarvetta yhteiskuntamme taloudellisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien aseman parantamiseksi.
 • Suomen tulee edistää kestävää kehitystä, vakautta ja rauhaa, oikeusvaltion periaatteita sekä ihmisarvon ja ihmisoikeuksien toteutumista koko maailmassa.
 • KD tavoittelee nopeaa 2-3 prosentin vuosittaista tuottavuuden kasvua.
 • Tavoitteena seuraavalle vaalikaudelle on työttömyyden alentaminen 8,3:sta viiteen prosenttiin.
 • Kristillisdemokraatit pitävät kiinni tavoitteesta nostaa Suomessa biopolttoaineiden osuus perusenergiantuotannossa 23 prosentista 33 prosenttiin vuonna 2025 ja sähköntuotannossa 27 prosentista 31,5 prosenttiin vuonna 2010.
 • Tavoitteena on vähentää vaalikauden aikana viidenneksellä keskeyttämisiä lukiossa, ammatillisessa peruskoulutuksessa, ammatillisissa korkeakouluissa ja yliopistoissa. Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta tulee lisätä ja panostaa etenkin aloille, joissa on tulevaisuudessa pulaa työvoimasta.
 • Vaalikauden muita tavoitteina ovat perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja lapsiköyhyyden vähentäminen. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää perhetukien korotuksia sekä perheen, työn ja opiskelun yhteensovittamisen helpottamista.
 • Tärkeimmät tavoitteet ovat elintavoista aiheutuvien terveysongelmien vähentäminen ja väestön sairastavuuserojen pienentäminen terveydenhuollon oikeudenmukaisuutta lisäämällä.
 • Tavoitteena on saada Suomesta rikostilastojen perusteella Euroopan turvallisin maa.